Home » Privacy verklaring

Karperplas Simavis – Privacy verklaring

Privacy verklaring

Simavis, gevestigd aan Straatweg 4, 8534 WC Eesterga, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: https://www.simavis.nl/ Straatweg 4, 8534 WC Eesterga
Telefoon (+31) 06 23950989
Simon en Maria Krens zijn de Functionarissen Gegevensbescherming van Simavis . Wij zijn te bereiken via info@simavis.nl of telefonisch via bovenstaand telefoonnummer.

LET OP:
Door het plaatsen van een boeking gaat u akkoord met het feit dat wij de door u, tijdens uw visvakantie aangeleverde foto’s, kunnen gebruiken voor reclame/promotie doeleinden in de toekomst. (beurs, folder, fotoboeken etc.)

Indien u dat niet wilt moet u dit uitdrukkelijk schriftelijk aan ons mededelen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Simavis verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam – Geboortedatum – Adresgegevens – Telefoonnummer – E-mailadres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@simavis.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Simavis maakt gebruik van een online boekingsprogramma en verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Het afhandelen van uw betaling

Hoe lang bewaren we de persoonsgegevens:

Simavis bewaart de persoonsgegevens totdat u zelf als klant aangeeft dat u de gegevens verwijderd wilt zien en niet langer in ons klantenbestand voor wilt komt komen. Tot die tijd worden bestaande gegevens onder een eigen klantnummer gebruikt om boekingen te verwerken. Dit klantnummer is gekoppeld aan uw email adres.

Delen van persoonsgegevens met derden

Simavis verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Simavis gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Simavis .

U kunt een verzoek tot correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens sturen naar info@simavis.nl. (Wij wijzen u er op dat dit gevolgen kan hebben voor een correcte dienstverlening aan u.)

Om er zeker van te zijn dat dit verzoek door u is gedaan, kunnen wij u vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs naar ons te sturen. Maak dan in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Simavis wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Simavis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@simavis.nl

 

Simon en Maria Krens.